Præmaturtilbud

 

Et præmaturtilbud, som modtager børn fra hele kommunen, beliggende i Område Syd i Birkehegnet

 

For at sikre de mest positive og bedste udviklingsmuligheder for præmaturbørn, er der i Næstved Kommune etableret hhv.10 og 5 særlige pladser til præmaturbørn i Børnehaven Birkehegnet.

Der er tildelt ekstra personaleressourcer til stuerne og pladserne tildeles ved visitation. Næstved Kommune har ligeledes ressourcedagplejere ansat for de 0 – 3 årige præmaturbørn.