Flerfamilie tilbud

 

Område Syd har et flerfamilie tilbud for forældre der har udfordringer i hverdagens samvær med deres barn. Hvis et barn har generelle udfordringer i den sociale og følelsesmæssige udvikling, arbejdes der med at skabe de nødvendige forandringer og handlemuligheder, for at understøtte barn og forældre. 3-4 forældrepar og deres børn mødes en gang ugentligt sammen med tilbud- dets to flerfamiliepædagoger, hvor de laver forskellige aktiviteter, som styrker relationen foræl- dre/barn, samt sikre sammenhæng i samvær/arbejdet med børnene i flerfamiliegruppen, hjemmet og dagtilbuddet. Område Syds flerfamilietilbud er fysisk placeret i Eventyrgården.

 

Flerfamilie uddannelse

I efteråret 2019 og foråret 2020 vil en til to pædagoger fra alle huse samt daglig leder gennemføre uddannelse til flerfamiliepædagog – En forandringsmetode hvor der bl.a. arbejdes med at skabe fortykket tilknytning og gode relationelle bånd mellem barn og forældre.

Uddannelsen gennemføres for bl.a. at styrke forældresamarbejdet med forældre til børn i udsatte positioner.