Ekstra pædagoger

 

Børnehuset Nøddehegnet, har fået en bevilling fra Socialstyrelsens projekt ”Flere ressourcer i dagtilbud” på 3,4 mio. i 3 år (frem til 2021), til ansættelse af ekstra pædagoger. Dette således at der er mulighed for at gøre en ekstra indsats for de sårbare børn og familier og sikre disse børn en endnu bedre start på livet og på skolegangen, end det ellers var muligt.

Ligeledes er Evigglad og Humlebien blevet bevilget flere ressourcer ”til en tryg start på livet” fra socialministeriet, som betyder øgede ressourcer til kvalificering af relations og udviklingsarbejdet i de to dagtilbuds vuggestuer fra 2019 – 2022.