Ergo- og fys. konsulentbistand

 

Når vi i dagtilbuddet oplever at et barn har motoriske vanskeligheder (i mund og eller i krop) eller har sensoriske problematikker (sanserne), kan vi indstille barnet til ergo- eller fysioterapi. Disse konsulenter kan hjælpe med konsultativ bistand, konkret rådgivning og vejledning eller træning til det enkelte barn. Rådgivningen gives til dagtilbuddet og eller til forældre.

En ergoterapeut kommer 2 gange årligt i dagtilbuddet, for rådgivning af personalet og iagttager børnenes motoriske bevægelser, asymmetri, hybermobilitet og evt. platfodethed.