Tværfagligt team samarbejde

 

Det tværfaglige team er en sammenslutning bestående af distriktsskolen, dagtilbuddene i områ- det, sagsbehandler, sundhedsplejen, dagplejen, psykolog, ergo/fys og tale-høre pædagoger samt andre fagpersoner der kan indkaldes ad hoc. Indkaldte partnere i tværfagligt team mødes hver eller hver anden måned i distriktet og drøfter/vejleder hinanden i forhold til børne/familiesager.

I dagtilbuddene samarbejdes der med det tværfaglige team om en helhedsorienteret og sammen- hængende indsats, så snart pædagogerne har en bekymring om et barns udvikling og trivsel. For- målet er at sikre en tidlig og forebyggende indsats.

Teamet har en mangfoldighed i viden og kompetencer og støtter det pædagogiske personale med f.eks. råd, vejledning og sparring.