Brobygning

 

Særlig brobygning fra dagpleje:

Hvis vi modtager et barn i udsat position fra dagplejen til et af vores huse, sker det, i et tæt sam- arbejde med barnets forældre, samt med en udvidet mundtlig overlevering fra dagplejeren/dag- plejekonsulenten og evt. med sundhedsplejersken.

 

Særlig brobygning til skole:

Når vi overleverer børn i udsat position til sfo/skole, sker der ligeledes en, efter aftale med barnets forældre, udvidet mundtlig overlevering til sfo/skolen. Der opstartes et samarbejde om overleve- ringen med både familie og skole allerede et år før skolestart hvor det drøftes, om der skal ansø- ges om udskudt skolestart, indhentes PPV (Pædagogisk, psykologisk vurdering) og – eller om det det er muligt at der skal søges om et særligt skoletilbud. I givet fald deltager dagtilbuddet ofte i møde med skolen om visitation til skoletilbud