Specialpædagogiskvejleder

 

De specialpædagogiske vejledere der er ansat i CBU (Center for Børn og Unge), er alle uddan- nede pædagoger med særlig specialpædagogisk viden og erfaring. De tilbyder almen- og special- pædagogisk sparring, rådgivning og vejledning. Der kan rettes henvendelse hvis der er bekymring for et barn og eller et ønske om at igangsætte en målrettet pædagogisk indsats.