Område Syd

I Område Syd arbejder vi målrettet på at skabe livsglade, kompetente og hele mennesker.

Vores Kerneydelse i Område Syd beskrives med følgende ord: Trivsel, omsorg, udvikling, læring, sundhed, samarbejde med forældre, dannelse, nærvær, tryghed, relationsarbejde og anerkendende kommunikation – det er hvad du som forældre kan og skal forvente af os.

 

Vi arbejder koncentreret på at have den bedst tænkelige pædagogik i alle vores hverdagsaktiviteter og derfor kan vi beskrive vores pædagogiske tilgang således:

Der ligger en didaktisk overvejelse og en læreplan bag ved hver en kontakt, aktivitet og relation som vi har med børn og forældre i løbet af en alm. hverdag.

Hos os får du højt uddannet, fagligt kompetente og meget dedikerede medarbejdere, der har fokus på kerneopgaven frem for alt andet.

 

Område Syds administration har kontorer i Børnehuset ved Bækken, Parkvej 148, 4700 Næstved. 

Herfra arbejder de administrative medarbejdere, områdeleder m.fl.  som tager sig af den overordnede økonomi, strategi, drift og administrative styring af området.

Her har vi også Områdets store mødelokale der bruges til bestyrelsesmøder, lederteammøder, VirksomhedsMED mm.

 

Dagtilbud Syd

Parkvej 148

4700 Næstved

55 88 70 10

dagtilbudsyd@naestved.dk