Om Område Syd

Område Syd består af 11 dagtilbud med hver deres særkende og specialer. Ud over børnehaver og 0 - 6 års børnehuse, har vi også 2 ressourcegrupper, 1 præmaturgruppe og udslusningsgruppe, flerfamilietilbud, Ung mor projekt, Rudolf Steiner institution og meget mere.

Område Syd arbejder ud fra Næstved Kommunes Børn og Ungepolitik:

https://www.naestved.dk/Kommunen/Politikker/BoerneOgUngepolitik.aspx

Samtidig står vi solidt på fundamentet af Center for Dagtilbud og Skoles nye "pædagogiske arbejdsgrundlag", der er udarbejdet i 2017 på baggrund af Ministeriets masterplan for nye styrkede læreplaner.

https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/7/7-809.aspx

Område syd arbejder med fælles voksenlærerplaner, med det udgangspunkt, at al udvikling hos børn foregår igennem gode relationer  til nærværende voksne.

Temaet for voksenlæreplanen i 2018 er: Dannelse.