Om Område Syd

 

Område Syd består af 12 dagtilbud med hver deres særkende og specialer. Ud over børnehaver og 0 - 6 års børnehuse, har vi også et særligt dagtilbud for vores mest sårbare børn i almenområdet med 14 visiterede pladser til børn fra 0 - 6 år. Vi har et dagtilbud med 2 præmaturgrupper, vi har flerfamilietilbud, Ung mor projekt, Danmarks eneste kommunale Rudolf Steiner børnehave og meget mere.

Område Syd arbejder ud fra Næstved Kommunes Børn og Ungepolitik 

Samtidig står vi solidt på fundamentet af Center for Dagtilbud og Skoles nye "pædagogiske arbejdsgrundlag", der er udarbejdet i 2017 på baggrund af Ministeriets masterplan for nye styrkede læreplaner. 

Område syd arbejder med fælles voksenlærerplaner, med det udgangspunkt, at al udvikling hos børn foregår igennem gode relationer  til nærværende voksne.

Temaet for voksenlæreplanenerne de sidste 3 år har været: Dannelse, Børnefællesskaber og Børns Leg.