Forældresamarbejde

 

I område syd foregår forældresamarbejdet på mange forskellige niveauer

Det formelle samarbejde via forældrebestyrelse, forældreråd, forældreforening, forældremøder og forældresamtaler

Det uformelle samarbejde i den daglige kommunikation om barnet.

Møder og sparring i forhold til det enkelte barn, på initiativ fra enten forældre og - eller dagtilbuddet.

Det generelle samarbejde i forhold til børnegruppen, hjemmelæring, arrangementer og inddragelse i hverdagen, pædagogikken og børnenes læring og udvikling.