Feriepasning

 

Følgende dage er lukkedage

  • 2 dage (tirsdag og onsdag) inden Påske
  • Grundlovsdag den 5. juni
  • Sommerferie i 2021, uge 28, 29 og 30
    Lukkeugerne i sommerferien placeres sådan, at der altid er en uge inden skolerne starter. Det vil betyde, at der i nogle år vi være lukket i ugerne 28, 29 og 30 og i andre år i ugerne 29, 30 og 31.
  • Fra og med den 24. december til og med den 1. januar (Jul/Nytår).
 

Ved behov for pasning på lukkedage, er der en institution i området der forestår fællespasning. 

OBS! Grundlovsdag og den 24. dec tilbydes der ikke  pasning.

Derudover har Næstved Byråd har besluttet at indføre to pædagogiske udviklingsdage om året, én forår og én efterår.

De pædagogiske udviklingsdage er indført for at give daginstitutionerne bedre mulighed for at tilrettelægge og gennemføre pædagogisk udviklingsdage for hele personalegruppen.

Såfremt I ikke har mulighed for at holde fri fra arbejde, arrangere ”bedsteforælderdag”, ”legekammeratdag” el. lign. etableres der pasning i institutionen.